Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Arbetet tillfälligt stoppat vid norra slussporten.

Arbetslaget upptäckte sprickor och små sättningar i marken på slussgatan i samband med spontningen igår eftermiddag (2017-02-20) och stoppade då allt arbete.

- Vägen måste inte stängas av. Skadorna är inte alarmerande. Jag har pratat med kommunen och VA-sidan eftersom det går en vattenledning just där. Så vi slår stopp för säkerhets skull berättar Christer Westergren, byggledare i mälarprojektet för länstidningen.

Vid tillfället höll stora stålrör på att "spontas" ner i marken genom vibrering. Vid nedvibrering av stålrör fortplantar sig vibrationerna i marken och en ”omlagring” och ”packning” kan ske av befintligt material.

Påverkan blir störst i en kon/cirkel närmast vibrationskällan/röret och det är alltså det som har skett vid slussgatan. Körfältet närmast arbetsplatsen har i och med det fått sprickor.

När sätts arbetet igång igen?

- Vi för diskussioner med vår entreprenör och Telge Nät VA om en eventuell omläggning av en vattenledning som passerar i gatan utanför arbetsområdet, om det fattas ett beslut för omläggning så kan spontningsarbetet bedömmas återtas i nästa vecka säger Christer Westergren, byggledare i mälarprojektet.

Via jourtelefonnummer 0733-25 27 11 och e-postadress malarprojektet@sjofartsverket.se kan du vända dig till oss med frågor och synpunkter på arbetet.

 

Dela artikeln