Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Slussgatan

Mälarprojektet har nu reparerat gångytor intill Grödingevägen/Slussbron och har öppnat upp Grödingevägen/Slussgatan för trafik. Slussgatan stängdes av tidigare under dagen då ett skyfall drog över Södertälje och tog med sig grusmaterial.

Kompletterande arbeten kommer att utföras under fredagen.

Dela artikeln