Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Mälarprojektet kommer att utföra bullerarbeten under lördagar och söndagar klockan 09.00-16.00. Helgarbetet är tillfälligt och pågår under perioden 20 maj – 18 juni 2017. Från midsommar fram till 31 augusti kommer ingen spontning att ske i centrala Södertälje. 

Mälarprojektet går nu in i en intensiv fas då spontningsarbeten för de två stora groparna på Slussholmen och Lotsudden behöver avslutas före midsommar. Arbetet under våren har försvårats av att man stött på hinder i marken, vilket gjort att spontningen tagit längre tid än beräknat.

För att hinna klart i tid har Sjöfartsverket fått tillstånd av Länsstyrelsen att utföra bullerarbeten under lördagar och söndagar klockan 9.00-16.00 under perioden 20 maj – 18 juni 2017. Arbetet innebär att spontplankor och 1400 mm rör får vibreras ner i marken. Det är endast vibrerande metod som får användas under helger. 

Olika åtgärder kommer att vidtas för att minimera buller. Till exempel kommer bullerskydd att användas för att minska buller vid källan. Om det påträffas hinder i marken, så som block och sten, kommer arbetet att avbrytas förutsatt att röret eller spontplankan står stabilt. Detta för att ljudnivåerna blir högre vid hinder. 

Har ni frågor, synpunkter eller klagomål är ni välkomna att höra av er.

Välkommen med frågor och synpunkter på arbetet:
Jourtelefon: 0733-252711
E-post:
malarprojektet@sjofartsverket.se

Dela artikeln