Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Informationsmote

Onsdagskvällen den 6 april höll Mälarprojektet ett informationsmöte i Södertälje stadshus. Fler än 100 gäster kom dit för att få information om det kommande arbetet och för att få svar på sina frågor.

Informationsträffen började med att projektledare Peter Jonsson berättade övergripande om Mälarprojektet och den kommande ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.

- Ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss startar inom kort och kommer att märkas, men vi har för avsikt att mildra påverkan så mycket det går. Kommunikation är jätteviktigt för att skapa förståelse för vad som ska göras, när och varför. Vi vill också visa på att Mälarprojektet kommer att leda till förbättrade rekreationsvärden vid vattnet. Nya och förbättrade gång- och cykelstråk längs kanalen samt nya gångbroar till Kanalholmen ökar tillgängligheten vid kanalen, säger Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet.

Efter den övergripande genomgången fick gästerna gå runt till olika stationer för att ställa sina frågor. Mälarprojektets projektgrupp svarade på frågor om bygget, mätningar, miljö, design och hur Mälarprojektet avser att kommunicera om projektet. Representanter från Södertälje kommun svarade på frågor om kommunens roll i projektet, sträckningen av gång- och cykelvägarna, typ av broar, bredd på slussbrons gång- och cykelbanor med mera. Även representanter från Sjöfartsverkets ordinarie verksamhet i Södertälje fanns på plats.

- Det var jätteroligt att så många kom på mötet. Jag ser det som en mycket viktig del i projektet att möta de personer som berörs av vårt arbete och få svara på de frågor som finns, säger Peter Jonsson.

Informationsmöte

Informationsmöte

Informationsmöte

Informationsmöte

Informationsmöte

Dela artikeln