Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Nu börjar Mälarprojektet på allvar. Arbeten med inhägnader av arbetsområden kommer att ske runt slussen i slutet av september 2016. Det innebär att material och bodar kommer att sättas upp och eventuella trafikavstängningar kan komma att ske.

Gångpassagen över Norra slussporten stängs i slutet av september 2016 och den nya gångbron öppnas igen när arbetet med slussen är klart.

Preliminärt kommer trädfällning att påbörjas i mitten av veckan. Alla träd som ska fällas är utmärkta med rödvita plastband.

En grävmaskin kommer att åka runt i området för allehanda uppdrag.

Dela artikeln