Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Med start tisdagen 17 februari kommer Abesiktning Väst AB att utföra inmätningsarbeten i och omkring slussen och klaffbron i Södertälje samt även vid E4/E20-broarna. Mätningarna syftar till att få fram rätt ingångsvärden till den inledanade projekteringen. Mätningarna kommer att ligga till grund för Mälarprojektets förfrågningsunderlag som skickas ut till entreprenörer inför upphandlingen. Arbetena bedöms inte medföra några störningar i form av buller eller liknande. Arbetet beräknas ta några dagar.

Dela artikeln