Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Från och med måndagen den 2 maj finns ett jourtelefonnummer och en e-postadress dit allmänheten kan vända sig med frågor och synpunkter på arbetet.

Jourtelefon: 0733-252711
E-post: malarprojektet@sjofartsverket.se

Dela artikeln