Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Spontrör

Den sista biten av spontrören på Slussholmen kommer att drivas ner med slagning. Det kan komma att låta mer än den teknik som vibrerar ner sponten och som i första hand används inom spontningsarbetena i Mälarprojektet.

Några av de 24 meter långa rören som ska drivas ner i den första byggropen, där slusskonstruktionen ska byggas vid sidan av kanalen, har mött på motstånd när de har vibrerats ner. Nu återstår det 3 meter för det första röret och efter analys av situationen har beslutats att de sista 3 meterna måste drivas ner med slagning. Sannolikt behöver flera rör slås ner den sista biten.

- Drivningen av de första rören har skett med vibrerande teknik som planerat. Den sista biten har för dessa rör visat på ett så stort motstånd att slagning behöver tillgripas. Vi utför regelbundna buller- och vibrationsmätningar för att ha kontroll på att bullervärdena inte överstiger de miljödomsvillkor vi har att rätta oss efter. Om mätningarna visar att vi överskider villkoren kommer vi att vidta extra åtgärder om så krävs, säger Peter Jonsson, Sjöfartsverket, projektledare Mälarprojektet. 

Spontningen, det vill säga en stödkonstruktion som stabiliserar jordmassorna, är det arbete som kommer att låta mest inom Mälarprojektet. Genom att i första hand använda en teknik som vibrerar ner sponten istället för att slå ner den minska bullernivån. Spontningsarbetet får endast utföras vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00, förutom vid vissa tillfällen då det är nödvändigt att begära undantag från det tidsspannet.

Dela artikeln