Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Lördagen 22 augusti var det många som besökte tältet vid Sjöfartsverkets slusskontor på Kringelfestivalen.

Mälarprojektets projektledare Peter Jonsson och projektkommunikatör Nina Brundin fick många frågor om det kommande arbetet. Bland besökarna var det några som var oroade över att bli störda av bygget under lång tid och funderade över hur det kommer att påverka dem. Några av besökarna berättade att de såg fram emot att få vara med om ombyggnationen av Nordens största sluss och upprustningen av området runt sluss och kanal samt de nya gång- och cykelvägarna längs kanalen.

- Kringelfestivalen är ett bra tillfälle att få träffa de som har funderingar kring projektet och få möjlighet att berätta om projektet och besvara de frågor som finns. Vi förstår att det finns oro och det kommer att bullra under byggtiden. Men vi har gränser att förhålla oss till i enlighet med Mark- och miljödomstolens dom och vi kommer under hela byggtiden genomföra mätningar så att vi inte överstiger de riktlinjer vi har att gå efter. Överstiger vi riktlinjerna är vi skydliga att vidta åtgärder, säger Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet.

Dela artikeln