Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Schaktning och montage av ett nytt ledningspaket för 20 kommunikationskablar. Paketet ersätter befintliga ledningar som påverkas av ombyggnaden Södertälje av kanal.

Arbetet med ledningsomläggningen påbörjas den 1 november och beräknas vara klart den 22 november. Arbetet påverkar korsningen Slussgatan/Vettersgatan, Vettersgatan förbi Hebbevillan och gång- och cykelbanan utmed kanalen vid Hebbevillan.

Dela artikeln