Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Tisdagen den 18 april kommer Skanova att förbereda för ledningsomläggning av deras fibernät på Grödingevägen. Viss trafikomläggning kommer att ske. Vid infarten till arbetsområdet vid Kusens Backe kommer en grop att grävas och en kopplingsbrunn att installeras. Arbetena beräknas pågå fram till 5 maj.

Dela artikeln