Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Ledverken vid Mälarbron

Under november månad har det gamla ledverket på den västra sidan av kanalen under Mälarbron rivits. Det har gjorts för att förbereda inför uppförandet av det nya ledverket, som kommer att byggas efter nyår. Ledverket fungerar som påkörningsskydd för bron. Om ett fartyg till exempel skulle få haveri eller förlora styrförmågan skyddar ledverket bron. Det gamla ledverket var byggt i slutet av 1960-talet och de gamla pålarna av trä var i stort sett helt intakta efter drygt 50 år under vattenytan.

Dela artikeln