Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Tisdagen den 16 juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan med byggstart som beräknas till våren 2016.

Domstolens uppfattning är att de sökta åtgärderna kommer att innebära en stor förbättring för sjöfarten i Mälaren och för transporterna i regionen och meddelar följande: "Oavsett om de nu ansökta förändringarna av Södertälje kanal och sluss genomförs eller inte kommer det att vara nödvändigt att genomföra reparationer och förändringar av Södertälje sluss". Anledningen till det är att slussen är gammal och i stort behov av upprustning.

Domen innebär att Sjöfartsverket får påbörja Mälarprojektet enligt plan. Det innebär att Sjöfartsverket får bredda och bygga om Södertälje kanal och sluss och muddra i Mälaren för att kunna öka säkerhetsmarginalerna och för att kunna ta in större fartyg till hamnarna i Västerås och Köping.

- Det har varit viktigt för oss att göra en omfattande miljökonsekvensutredning för att få in ett bra underlag till vår ansökan om att få genomföra projektet och det är tillfredsställande att Mark- och miljödomstolen anser att den varit av hög kvalitet. Vi har haft en bred dialog med olika parter, där vi försökt tillsmötesgå flera av dessa och försökt hitta lämpliga lösningar, säger Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet.

Arbetet är planerat att starta våren 2016 och avslutas årsskiftet 2018/19. Innan byggstart är det några mindre förberedande arbeten som ska utföras runt slussområdet, där några hus kommer att rivas under hösten och de gång- och cykelvägar som ligger närmast slussen på östra sidan kommer att läggas om.

- Det är mycket glädjande att projektet har fått klartecken så att vi kan påbörja byggarbetet nästa vår. Mälarprojektet finns med i den nationella planen och projektet möjliggör att mer gods går sjövägen och därmed avlastar både vägnätet och järnvägen, vilka är hårt belastade i Mälarregionen, säger Marielle Svan, enhetschef Infrastrukturenheten.

Dela artikeln