Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Inne på arbetsområdet på Lotsudden kommer det inom de närmaste dagarna att utföras en mindre sprängning för att spräcka ett större hinder i marken som ligger i vägen och som inte går att gräva loss.

Bommar, ljud- och ljussignaler samt flaggvakter kommer att hindra bilar och människor från att komma i närheten när sprängningen ska utföras. Sprängaren kommer att utfärda varningssignaler i samband sprängningen.

Dela artikeln