Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter


Visualisering över Södertälje sluss. Copyright Sweco

Torsdagen den 8 september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i strukturerad samverkan, kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. Värdet av kontraktet är 1.183 Mkr.

Züblin har nu fått uppdraget att bygga den del av Mälarprojektet som innefattar Södertälje kanal och sluss. Arbetet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntelägen, gångbroar, gång- och cykelvägar med mera.

Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur- och grundläggningsarbeten. De har arbetat i projekt som omfattar etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt den pågående Marieholmstunneln i Göteborg.


Noomi Eriksson, direktör styrning och planering samt stf gd Sjöfartsverket, och Pär Land, vd Züblin Scandinavia AB undertecknade kontraktet för ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.

- Kontraktet är ett viktigt led för att nu kunna börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss. Züblin har erbjudit projektanpassade tekniska lösningar för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Vi får ta del av internationella kunskaper och erfarenheter som minskar riskerna i projektet, säger Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren upp mot Västerås och Köpings hamnar. De planerade åtgärderna har följande utgångspunkter: ökad säkerhet, ökad tillgänglighet, ökad transportkapacitet samt minskad miljöbelastning. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

- Det är glädjande att vi nu har skrivit kontrakt med den entreprenör som ska utföra jobbet. Mälarprojektet finns med i den nationella planen 2014 och är en del i en större satsning på förbättrad sjöfart från regeringen. Projektet har planerats under många års tid och nu är det äntligen dags att börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss, säger Noomi Eriksson, direktör Styrning och planering och stf gd Sjöfartsverket.

Mälarprojektet innefattar förutom de nämnda arbetena i Södertälje att farlederna i Mälaren breddas och girar rätas ut samt muddras. Förbättringsåtgärder görs för att höja säkerheten vid passager av Hjulstabron och Kvicksundsbron.


Noomi Eriksson, direktör styrning och planering samt stf gd Sjöfartsverket, och Pär Land, vd Züblin Scandinavia AB.

Dela artikeln