Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Delar av gång- och cykelbanan, som ligger i anslutning till arbetsområdena runt slussen, kommer att stängas av under ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.

Gång- och cykelbana avstängd, skylt

När delar av gång- och cykelbanan, som ligger i anslutning till arbetsområdena runt slussen stängs av, hänvisas fotgängare och cyklister ta lite nya vägar runt slussområdet.

För dig som går eller cyklar på Grödingenvägen mot Slussbron
- Nytt övergångställe vid infarten till Sydpolen.
- Fotgängare som går på Grödingevägen mot Slussen hänvisas till trottoaren på östra sidan av vägen.
- Cyklister hänvisas till bilvägen enligt rådande cykelregler.

För dig som går eller cyklar på Slussgatan mot Slussbron
- Ett nytt övergångsställe är anlagt i närheten av Blindtarmen (se bild nedan), vid ena änden av arbetsområdet. Ytterligare ett nytt övergångsställe ska anläggas på Slussgatan.
- Cyklister och fotgängare hänvisas till gång- och cykelvägen som ligger intill Maren.

Varför stängs gång- och cykelbanan av vid arbetsområdena?
- Det kommer att vara stora maskiner som medför tunga lyft på insidan av arbetsområdet och för allas säkerhet är det viktigt att det finns ett väl tilltaget skydd mellan arbetsområdet och de som passerar utanför, säger Christer Westergren, byggledare sluss.

Nytt övergångsställe
Ett nytt övergångsställe är anlagt i närheten av Blindtarmen.

Dela artikeln