Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter


Några personer tog bort beslagen som höll ihop avspärrningsavsnitten, för att sedan börja fiska nere vid spontlinjen. Denna gång slutade det lyckligt. Ingen trillade i vattnet eller skadade sig på spontlinjens vassa kanter.

I onsdagsförmiddag upptäcktes att obehöriga personer trängt sig in på Mälarprojektets arbetsområde, fast området har skyltar som förbjuder obehöriga innanför stängslet.

Det var Mälarprojektets medarbetare som uppmärksammade att några personer hade rivit upp stängslet till byggarbetsområdet för att fiska vid spontkanten. Förutom avspärrningen är området även försett med skyltar som informerar om att det är förbjudet för obehöriga att vistas där.

Risken var stor för att personerna både kunde falla i vattnet och även skada sig på spontlinjens utskjutande vassa kanter.

-Åtgärder är vidtagna och stängslet har lagats. Vi vill uppmana allmänheten att iaktta gällande avstängningar för sin personliga säkerhet. Det är ingen slump, utan det finns verkligen tunga skäl till att vi har vidtagit dessa åtgärder, säger Fotios Stathis, projektingenjör i Mälarprojektet.

Dela artikeln