Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Flyttad backsippa
Flyttad backsippa. Foto: Rolf Wahlström

Förra våren fick Sjöfartsverket kännedom om att den fridlysta backsippan växer på Slussholmen, där ombyggnationen av slussen nu äger rum. För att skydda arten gjordes försök med att flytta blommorna till östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten skedde både genom fröspridning och flytt av plantor.

Eftersom roten kan bli upp mot en meter djup, fick arbetena utföras med hjälp av en grävmaskin. På plats fanns förutom representanter från Sjöfartsverket och Södertälje kommun, även Rolf Wahlström som är representant för Floraväktarna i Stockholms län, knutet till Botaniska Sällskapet i Stockholm. Föreningen har bistått med experthjälp under planering och utförande av såväl flytt av plantor som fröspridning.

- Backsipporna är känsliga, vilket innebär att vi inte säkert vet om de kommer att klara sig på den nya platsen. Vi hoppas att vädrets makter är med oss så att de kan rota sig innan vintern kommer, sa Jenny Grönesjö Norén, miljöhandläggare på Sjöfartsverket efter att flytten av backsipporna gjordes förra våren.

Lördagen den 15 april 2017 inspekterade Rolf Wahlström planeringsgroparna vid kanalen.

- Vi har åtminstone räddat ett dussintal plantor. Flera av dessa kommer att blomma om de klarar den pågående klimatförbistringen. Det har varit väldigt lite regn och flertalet plantor har antagligen sämre rotsystem än före flytten. Frösådden går inte att bedöma ännu, men som det ser ut nu tycker jag resultatet som helhet är mycket lyckat, över förväntan, sa Rolf Wahlström vid den tidpunkten.

På Valborgsmässoafton såg Rolf Wahlström att de första flyttade backsipporna hade blommat nedanför Kusens backe, att fler blomknoppar är på gång på andra plantor och att flertalet verkar ha klarat de senaste veckornas köldnätter.

Dela artikeln