Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

   

1. Det pågår arbeten under Mälarbron.

2. Vi planerar att utföra reparationsarbeten på Östra gångvägen under E4-broarna. Detta kommer att kräva avstängning av gångvägen mellan Östertälje båtklubb och Gamla Ridhusplan. Detaljerad information kommer att kommuniceras före avstängningen.

3. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp, se bild, och arbete pågår för att öppna ytterligare områden.

4. Se upp för halkrisker på gångvägar och andra platser som inte vinterunderhålls.

5. Viss slyröjning och annat underhåll pågår utmed arbetsområdena

Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder och vice versa längs kanalen?
Svar: Följ röd markering på kartan.

Var vänlig att respektera avspärrade områden!

Dela artikeln