Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Visualisering av Södertälje sluss
Visualisering av Södertälje sluss, som redan i dag är Norden största sluss, är cirka 135 meter lång och 19,6 meter bred och 7,8 meter djup. När arbetet är klart kommer slussen att vara strax över 200 meter lång och 25 meter bred. 
Copyright Sweco

Slussen i Södertälje är närmare 100 år gammal och behöver byggas om. De allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren behöver förbättras för att öka säkerheten och framkomligheten för större fartyg. För att minimera risker och förseningar för sjöfarten, som ska kunna gå under hela ombyggnationen, byggs slussen vid sidan om.

Den nya slussen byggs utanför den befintliga slussen och på så sätt kan slussen vara igång under byggtiden. När den nya slussen är färdigbyggd och på plats, rivs den gamla slussen.

Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen i två stora gropar, som är ungefär 30 x 50 meter stora och 16 meter djupa. När slusskonstruktionen är färdigbyggd lanseras den ut i kanalen till mottagningsgropar, som schaktats ur på andra sidan kanalen.

Genom att använda det här tillvägagångssättet kommer inte sjötrafiken påverkas i lika stor utsträckning som om slusskonstruktionen skulle byggas direkt i vattnet. För vissa arbetsmoment kommer det att krävas kortare avbrott i fartygstrafiken.

– Framför allt blir det en betydligt säkrare arbetsmiljö att utföra bygget vid sidan om kanalen i stället för i vattnet. Det innebär också att funktionstester och kvalitetssäkring av konstruktionen kan utföras i torrhet och tidplanen blir därmed lättare att hålla, säger PeterJonsson, projektledare för Mälarprojektet.

Dela artikeln