Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Schaktning

Nu pågår schaktning på östra sidan av slussbron för fundament till en besöksplattform samt förberedande schakt av kullen vid Grödingevägen. För att arbetsmaskiner ska kunna köra fram till bygget av besöksplattformen behöver kullen förschaktas. Kullen ska så småningom schaktas bort för den nya väglinjen för Grödingevägen. Den nya slussbron ska byggas cirka 30 meter söder om den nuvarande slussbron.

Besöksplattform
Visualisering av besöksplattformen som ska byggas. Copyright Sweco

Dela artikeln