Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Schaktning, stagborrning och smidesarbeten

På Slussholmen har schakten nått ned till ca 12 meters djup i den 30 x 50 meter stora byggropen, där den norra slusskonstruktionen ska byggas. Allteftersom grusmassorna schaktas bort rengörs spontväggarna från grus och smuts. På Lotsudden pågår förberedelser för den kommande schakten av grusmassor i den byggrop där den södra slussporten ska byggas.

Längs kanalen fortgår arbetet med stagborrning och smidesarbeten.

Schaktning, stagborrning och smidesarbeten

Dela artikeln