Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Skylt

Skyltar angående omledning av gång- och cykelväg sätts nu upp på östra sidan av slussen.

Gång- och cykelvägen längs kanalen mellan strax norr om Mälarbron och Slussbron behöver ledas om på grund av att grävjobb för ledningsomläggningar kommer att utföras i den befintliga gång- och cykelvägen. Arbetet med ledningsomläggningarna beräknas vara klart i slutet av mars 2016.

Under tiden som slussen breddas och förlängs kommer det att finnas en temporär gång- och cykelväg som går utanför Slussenområdet, som kommer att vara en byggarbetsplats mellan april 2016 och början av 2019.

Mälarprojektet ska, enligt överenskommelse med Södertälje kommun, anlägga asfalterade gång- och cykelstråk längs hela kanalen utmed den östra sidan och även på stora delar av den västra sidan inklusive broar över till Kanalholmen.

Skylt

Skylt

Skiss över tillfälliga gång- och cykelvägar

Dela artikeln