Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Spontning

Den metod som Mälarprojektet huvudsakligen använder sig av vid neddrivning av spont är vibrering. Dock har de 24 meter långa rören mött på motstånd i marken när den sista delen återstod. Det föranledde att neddrivningen behöver kompletteras med slagning de återstående meterna.

För att lindra den bullervolym som uppstår med slagning används en ljudisolerande container, som sätts runt det rör som slås ner. För att mildra bullret ännu mer kommer ljuddämpande mattor att hängas utanför den ljuddämpande containern.

- Vi har nu säkrat metoden och ser direkta och snabba resultat när det går trögt att få ner sponten i backen. Resterande 6 meter av det ena röret slogs ner på 20 minuter. Fortfarande är det huvudsakligen vibrering som vi kommer att använda oss av vid spontningen, men vi kommer att kombinera vibreringen med slagning när det går trögt, säger Peter Jonsson, projektledare för Mälarprojektet.

Buller- och vibrationsmätningar genomförs kontinuerligt för att ha kontroll på att bullervärdena inte överstiger de miljödomsvillkor Mälarprojektet har att rätta sig efter. Om mätningarna visar att villkoren överskrids kommer extra åtgärder att vidtas.

Dela artikeln