Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Från midsommar till och med augusti månad har de mest bullrande momenten i centrala Södertälje undvikits för att inte störa södertäljeborna under sommarmånaderna.

I september kommer spontningsarbetet igång igen efter sommarrestriktionen. Den huvudsakliga tekniken som används inom projektet är att driva ner spont genom vibrering, vilken är betydligt skonsammare bullermässigt än att slå ner sponten. Det är när sponten möter på motstånd i marken som en hydraulhammare behöver användas.

- Äntligen är vi snart igång efter sommaruppehållet. Mycket kommer att hända i höst. Förutom att sponten kommer att färdigställas i groparna så kommer de att schaktas ur och sedan pumpas torra så att betongarbeten för den nya slusskonstruktionen kan påbörjas, säger Bernt Olsson, produktionsledare för Mälarprojektet.

Dela artikeln