Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Bild kanalen

Kanalslänterna i Södertälje kanal ska förstärkas genom spontning, det vill säga en stödkonstruktion som ser till att jordmassorna stabiliseras. Därefter ska kanalen breddas under vattenytan genom muddring.

I södra delen av kanalen, på den västra sidan, har drygt 200 meter spont vibrerats ner. Efter sommaren kommer borrningsarbeten med stag att påbörjas. Stagen har till syfte att hålla sponten på plats när fördjupningen av kanalen sker. Spontningsarbetet kommer att flytta sig längs kanalen, vilket innebär att störningsmomentet för boende sker under begränsad tid.

I kanalen har även rivningsarbeten utförts. En del av dykdalberna i kanalen har sågats bort och transporterats till piren. Där har de sedan har bilats ned och körts bort med lastbil.

Dela artikeln