Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Arbeten i Kvicksund

Under sommaren 2017 har Sjöfartsverket påbörjat arbetet med att byta ut ledverken under både vägbron och järnvägsbron i Kvicksund. Ledverken skyddar bron från att skadas om större fartyg kör på den. I Södertälje har det under sommaren gjort stagborrningar på Slussholmen, Lotsudden och mitt emot Hebbevillan på östra sidan av kanalen. Bullerdämpande mattor har använts inom arbetsområdena och bullermätningar utförs kontinuerligt. I hela slussområdet har det pågått uppstädning samt diverse mindre arbeten.

Dela artikeln