Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Från midsommar till och med augusti månad undviks de mest bullrande momenten i centrala Södertälje så att södertäljeborna ska slippa det värsta bullret under sommaren.

Det som under våren har bullrat mest i centrala Södertälje är spontningsarbetet. Den huvudsakliga tekniken som används inom projektet är att driva ner spont genom vibrering, vilken är betydligt skonsammare bullermässigt än att slå ner sponten. Men när sponten mött på motstånd i marken har en hydraulhammare behövts ta till.

- Vi har väsnats en hel del i centrala Södertälje under våren och vill rikta ett tack till södertäljeborna som har stått ut med oss, säger Peter Jonsson, Sjöfartsverket, projektledare för Mälarprojektet.

Planen var att spontningsarbetet skulle varit klart till innan sommarrestriktionen trädde i kraft vid midsommar, men olika problem i marken, såsom större stenar och block, har gjort att spontningsarbetet dragit ut på tiden.

- Arbeten som håller sig inom riktvärdena fortsätter under sommaren, men hydraulhammaren kommer att få vila i centrala Södertälje under sommaren, säger Peter Jonsson.

Dela artikeln