Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Berlinerspont

Från brokantbalken på den östra sidan av Slussbron ska en så kallad Berlinerspont borras ner cirka 80 meter längs insidan av byggplanket vid Grödingevägen. Sponten förhindrar att marken utanför arbetsområdet rör sig när jordmassor schaktas bort från arbetsområdet.

Inom arbetsområdet, närmast kanalen, ska två gropar byggas. Den ena gropen är en byggrop för den nya slussbron. Den andra, som ska byggas bredvid brogropen är en mottagningsgrop som ska ta emot den södra slussporten, vilken ska byggas i byggropen på Lotsudden, på den västra sidan av kanalen.

Dela artikeln