Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Spontningsarbetet planeras att börja i månadsskiftet november/december på kanalens sydvästra sida mittemot Östertälje båtklubb. Spontningsarbetet kommer successivt att flytta sig längs kanalens sida.

Kanalslänterna i Södertälje kanal ska förstärkas genom spontning, det vill säga en stödkonstruktion som stabiliserar jordmassorna. När det arbetet är klart breddas kanalen under vattenytan genom muddring.

- Spontningen kommer att ske från en kran, som står på en ponton, vilken kan liknas vid en stor flotte, som bogseras ut i kanalen och förtöjs längs kanalsidan, säger Andreas Klintberg, byggledare Södertälje kanal.

Spontningen är det arbete som kommer att låta mest. Genom att i första hand använda en teknik som vibrerar ner sponten istället för att slå ner den minskar bullernivån.

Spontningsarbetet kommer att flytta sig längs kanalen, vilket innebär att störningsmomentet för boende sker under begränsad tid. Spontningen får endast utföras vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00, förutom vid vissa tillfällen då det är nödvändigt att begära undantag från det tidsspannet.

www.sjofartsverket.se/malarprojektet kan du följa hur arbetet fortskrider.

Dela artikeln