Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Det händer mycket runt slussområdet den närmsta tiden. Två stora spontmaskiner, som ska vibrera ner stora rör, anländer inom kort till Slussholmen. Angöringsbryggan vid Lotsudden slutförs, arbetet med besöksplattformen fortsätter och 12-15 träd behöver fällas.

Inom kort kommer två stora spontmaskiner till Slussholmen. Den större av de två kommer att vibrera ner 24 meter långa rör samt spontplankor och den något mindre har till uppgift att serva den större med rör, vilka kommer sjövägen på en ponton. Spontningsarbetet kan komma att märkas för de som befinner sig runt slussområdet.

Genom att spontmaskinen i första hand vibrerar ner sponten, istället för att slå ner den, minskar bullervolymen. Spontningen får endast utföras vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00, förutom vid vissa tillfällen då det är nödvändigt att begära undantag från det tidsspannet.

Förborrningsmaskinen, som under ett par månaders tid har utfört förborrningsarbete på Slussholmen, kommer att flyttas till Lotsudden, där den ska fortsätta att förborra.

Arbetet med besöksplattformen fortsätter, alla stöd har nu gjutits. I närheten av där besöksplattformen byggs, kommer en del förberedande arbeten att utföras inför kommande spontning.

Vid Lotsudden och vid kullen på Slussgatan 11 kommer 12-15 träd att fällas. Det behöver göras dels som förberedande arbeten för att de stora arbetsmaskiner, som ska arbeta vid Lotsudden, ska kunna ha tillräckligt med svängrum, dels för att vägen vid Slussgatan 11 kommer att behöva läggas om och rätas ut.

Angöringsbryggan vid Lotsudden slutförs och kommer att kläs in med trävirke.

Den här veckan kommer fem vibrationsmätare att installeras runt slussområdet och en referensmätning ska utföras innan de vibrationsalstrande arbetena startar. Mätningarna görs för att Mälarprojektet ska ha kontroll över att arbetena inte överstiger de max tillåtna vibrationsnivåerna som har tagits fram i riskanalysen.

Via jourtelefonnummer 0733-25 27 11 och e-postadress malarprojektet@sjofartsverket.se kan du vända dig till oss med frågor och synpunkter på arbetet.

Mälarprojektet har ett nyhetsbrev, som skickas ut med jämna mellanrum. E-posta malarprojektet@sjofartsverket.se om du önskar få nyhetsbrevet.

Förborrningsmaskin
Förborrningsmaskinen på Slussholmen.

Dela artikeln