Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Omdragningen av den ledning som går i kanalen utanför Hebbevillan är klar. Därmed kan spontningen från Hebbevillan och söderut mot slussen utföras.

Spontningen närmast Hebbevillan beräknas ske under nästa vecka (14 maj-18 maj 2018). Därefter kommer spontningen att gå vidare söderut mot slussen under kommande cirka 3 veckor. Då det enbart är cirka 10 meter från Hebbevillans uteservering till där spontningen ska utföras, måste uteserveringen hållas stängd under den tid spontningen sker precis utanför Hebbevillan. Detta har att göra med säkerheten till tredje man.

På grund av spontningsarbetet kommer den redan idag avstängda gång- och cykelvägen längs gång- och cykelvägen vid Hebbes villa (se den rödmarkerade sträckan på kartan nedan) utökas tillfälligt (se lilamarkerade sträckan på kartan nedan) fram till och med den 4 juni 2018.

Utökning av avstängd gång- och cykelväg
För större bild, vänligen klicka på bilen.

Dela artikeln