Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Ponton med spontmaskin

Den 7 december 2016 planeras spontningsarbetet komma igång vid Lotsudden i Södertälje. En ponton med en spontmaskin anlände till Lotsudden på eftermiddagen den 6 december.

Spontningen är det arbete som kommer att låta mest inom Mälarprojektet. Genom att i första hand använda en teknik som vibrerar ner sponten istället för att slå ner den minska bullernivån. Spontningsarbetet får endast utföras vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00, förutom vid vissa tillfällen då det är nödvändigt att begära undantag från det tidsspannet.

Kanalslänterna i Södertälje kanal ska förstärkas genom spontning, det vill säga en stödkonstruktion som stabiliserar jordmassorna. Spontningen kommer att ske från en kran, som står på en ponton, vilket kan liknas vid en stor flotte.

- Vi kommer att börja spontningsarbetet vid Lotsudden mot Maren, där en angöringsbrygga ska byggas för att vi ska kunna transportera material vattenvägen, säger Andreas Klintberg, Sjöfartsverket, byggledare Södertälje kanal.

På Slussholmen har det etableras en kombinerad borr- och spontmaskin, som planeras komma i arbete under veckan.

- Den kombinerade borr- och spontmaskinen som nu finns på plats på Slussholmen ska användas för att förborra i spontlinjen för att kunna upptäcka eventuella hinder i spontlinjen, säger Andreas Klintberg, Sjöfartsverket, byggledare Södertälje kanal.

Dela artikeln