Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Spontningen, nerslagning av stora rör i marken, återupptogs igår vid slussgatan. Rören är de första stegen i byggprojektet för att skapa det område på mark där den nya slussen senare ska färdigställas.

Igår återupptogs spontningen vid slussgatan. Det har tidigare uppstått sprickor efter spontningen i slussvägen och det experimenteras nu med ett mer försiktigt tillvägagångsätt och regelbunden besiktning av vägen för att se så att sprickorna inte förvärras.

- Vibrationerna i marken var lägre och inga sättningar/sprickor etc kunde okulärt upptäckas.

Idag funderar och samlar vi in resultat och erfarenheter innan återstart sker säger Christer Westergren, byggledare i mälarprojektet.

Dela artikeln