Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

På kvällen tisdagen den 17 oktober 2017 startar ett tvåskift med svetsning av hammarband på det arbetsområdet som ligger på östra sidan av Södertälje sluss. Hammarbanden ska bilda en invändig ram i spontgroparna, vars syfte är att förstärka groparnas väggar.


Hammarbandet är den balk som går som en ram på insidan av spontväggen.

Tvåskifts-arbetet innebär att ett skiftlag arbetar från klockan 07.00-19.00 och det andra skiftlaget arbetar från klockan 19.00-05.00. Tvåskiftsarbetet kommer att pågå under cirka 1,5 vecka.

Hur byggs den nya slussen?

Den nya slussen byggs utanför den befintliga slussen och på så sätt kan slussen vara igång under byggtiden. När den nya slussen är färdigbyggd och på plats, rivs den gamla slussen.

Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen i två stora gropar, som är ungefär 30 x 50 meter stora och 16 meter djupa. När slusskonstruktionen är färdigbyggd förs den ut i kanalen via flytkraft till mottagningsgropar, som schaktats ur på andra sidan kanalen.

Genom att använda det här tillvägagångssättet kommer inte sjötrafiken påverkas i lika stor utsträckning som om slusskonstruktionen skulle byggas direkt i vattnet. För vissa arbetsmoment kommer det att krävas kortare avbrott i fartygstrafiken.

– Framför allt blir det en betydligt säkrare arbetsmiljö att utföra bygget vid sidan om kanalen i stället för i vattnet. Det innebär också att funktionstester och kvalitetssäkring av konstruktionen kan utföras i torrhet och tidplanen blir därmed lättare att hålla, säger PeterJonsson, projektledare för Mälarprojektet.

Dela artikeln