Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

De träd som står i spontlinjen, framför allt på Kanalholmen, behöver tas ner för att spontningen ska kunna utföras.

Trädfällningen utförs i början av vecka 3 2018.

Dela artikeln