Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Kullen

Inom kort kommer träd som står på kullen på Slussholmen att avverkas. Kullen på Slussholmen ska schaktas bort framöver och då behöver träden som står på kullen avverkas inför schaktningen.

Efter Mälarprojektet kommer Södertälje kommun att ta över Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden, där kommunen har planer på att anlägga en ny park. Där kullen finns idag är det tänkt att den nya vägen, som leder över Slussholmen mot Slussbron, ska gå.

Läs mer om Södertälje kommuns planer: Södertälje kommun

Dela artikeln