Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Trafikinformation

Det södra körfältet på Slussgatan, precis innan Slussbron, har stängts av på en kortare sträcka. Detta på grund av att arbetsmomentet med förborrning och neddrivning av de sista stora stålrören intill västra landfästet för Slussbron ska kunna utföras.

- Avstängningen är nödvändigt då en spontkran behöver utrymmet för neddrivning av rör. Vid vridande rörelse av spontmaskinen kommer även det andra körfältet kortvarigt att behöva stängas av, vilket sker med hjälp av flaggvakter. Vid dessa kortvariga avstängningar blir även all gång- och cykeltrafik förbi arbetet stoppade, säger Christer Westergren, Sjöfartsverket, byggledare sluss.

Den södra gångbanan över Slussbron är sedan tidigare avstängd och från och med starten av förborrningsarbetet kommer allmänheten att omgående avvisas från den platsen då det är ett arbetsområde och farligt att vistas där. Det är endast den gångbanan som går närmast slussen som får användas. De som vill följa arbetet på Lotsudden hänvisas till besöksplattformen på östra sidan av kanalen.

-Tillfälliga störningar i fordonstrafiken förbi arbetsplatsen kan komma att uppstå varför vi hänvisar till andra körvägar, säger Christer Westergren.

Detta arbete beräknas ta cirka 3-4 veckor.

Trafikinformation

Trafikinformation

Trafikinformation

Dela artikeln