Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Dykare i kanalen

I kanalen, strax söder om slussen, arbetar dykare med att dela upp erosionsskyddsbetong genom betongsågning. Så fort dykare ska ner i vattnet hissas dykflaggan för att varna båtar från att  gå inom dykområdet.

Dykare i kanalen

Dela artikeln