Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter


Byggledare Christer Westergren informerade på besöksplattformen.

Torsdag eftermiddag den 27 juni öppnades dörrarna upp för både media och invånarna i Södertälje, vid ett uppskattat informationsmöte om slussen.

Att få komma och titta på bygget och ställa frågor är något som slår bra hos invånarna, kanske extra mycket när det är ett så stort projekt som slussbygget i Södertälje. Så även denna gång.

Under första halvtimmen var endast pressen på plats, och bland dem fanns SVT som intervjuade Curt Nilsson, Sjöfartsverkets biträdande projektchef.

- Dagen blev en mycket populär tillställning i all sin enkelhet, säger Christer Westergren, byggledare. Det strömmade in en perfekt mängd människor under eftermiddagen.

När allmänheten bjöds in var cirka 20-talet personer som befann sig på området hela tiden, vilket var uppskattat – folk hann i lugn och ro se ut över slussområdet och ställa sina frågor till Christer Westergren och de andra.

- Ett mycket uppskattat event. Stämningen var uppsluppen och god med många skratt och bra frågor. Folks intresse fångades också av sekantpålningsmaskinen som jobbade i närheten under hela arrangemanget, avslutar Christer Westergren.


Projektchef Timo Rajasaari från
entreprenören Züblin berättar om hur
arbetet fortskrider.

 Curt Nilsson, biträdande projektledare,
var också på plats.

Dela artikeln