Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Onsdagen den 6 april klockan 19 är du välkommen på informationsträff i Södertälje stadshus för att få information om Mälarprojektet, ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.

Program

19.00-19.30
Välkommen! Projektledare Peter Jonsson berättar övergripande om Mälarprojektet och om den kommande ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.

19.30-19.35
Illustrationsfilm

19.35-19.50
Frågestund

19.50-21.00
Gästerna välkomnas till de olika stationerna enligt nedan, för att få mer information om Mälarprojektet. Vid stationerna finns representanter från Mälarprojektet som svarar på frågor om kommunikation, bygget, mätningar, miljö och design. Representanter från Sjöfartsverkets ordinarie verksamhet i Södertälje samt från Södertälje kommun finns också på plats för att svara på frågor. 

Stationer

Kommunikation
Projektledare och projektkommunikatör svarar på vad Mälarprojektet innebär övergripande. Vad ska göras och när ska det göras? Hur kommer det att kommuniceras under byggtiden? Vart kan man vända sig med frågor?

Bygget
Produktionsledare och byggledare svarar på frågor om ombyggnationen. Vad är det för maskiner som kommer att arbeta i kanalen? Vilka tider på dygnet kommer det att bullra från bygget?

Mätningar
Abesiktning AB svarar på vilka typer av kontroller som görs. Hur görs mätningarna? Vilka förberedelser har gjorts? Vilka mätningar kommer att göras under byggtiden?

Miljö
Miljöhandläggarna svarar på miljöfrågorna och frågor om miljödomen.

Design
Projekteringsledaren svarar på dina frågor om hur det är tänkt att den nya slussen ska se ut. Hur kommer det se ut när det är klart? Varför ska det byggas på det här sättet?

Sjöfartsverkets ordinarie verksamhet i Södertälje
Personal vid Slusskontoret svarar på sjöfartsrelaterade frågor. Hur många fartyg passerar slussen? Hur stora fartyg kan gå genom kanal och sluss idag? Vad gör en lots? Måste alla fartyg ha en lots ombord?

Södertälje kommun
Representanter från Södertälje kommun finns tillgängliga för att svara på frågor om hur de ser på utvecklingen av Södertälje stadskärna och hur Mälarprojektet ger en möjlighet att öppna staden mot vattnet.

Dela artikeln