Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Varför har det ritats ett rutmönster på östra sidan av Slussbron?

Svar: Rutmönstret är en säkerhetszon, där byggtrafiken obehindrat ska kunna köra in och ut från arbetsområdet utan att bilar blockerar deras väg. 

Dela artikeln