Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet

En förutsättning för projektet är att sjöfarten ska kunna fortgå parallellt. För vissa arbetsmoment kommer det att krävas kortare avbrott i sjötrafiken. Avbrotten kommer att aviseras i god tid innan på denna sida.

Avlysningar

  • Avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss
    Sjöfartsverket beslutar att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses för fartyg överstigande en längd av 70 meter, bredd av 14 meter eller ett djupgående överstigande 4,5 meter. Beslutet gäller från den 29 juni 2018 och tillsvidare, dock längst till den 31 december 2019.

    Avlysningen är partiell och gäller i området begränsat av Igelstaviken i söder och Mälarhamnen i norr (se bild nedan) helgfria vardagar mellan klockan 06.00 och 10.30 samt mellan klockan 13.30 och 18.00.
    Läs mer om avlysningen och ta del av beslutet


Avstängningar

  • Ingen planerad avstängning i sjöfarten för tillfället, information kommer här i god tid innan.


Ufs (Underrättelser för sjöfarande)

Ufs är Sjöfartsverkets officiella kanal för att förmedla rättelser till sjökort och båtsportkort. Ufs innehåller även information om andra förändringar och ändrade förhållanden av betydelse för navigering i svenska farvatten. På webbsidan www.sjofartsverket.se/ufs går det att söka efter de ufs-notiser som gäller för Mälarprojektet.


Ljussignaler i kanalen

På flera ställen i kanalen finns ljussignaler, vilka måste beaktas av de som färdas i kanalen. Två röda lampor som blinkar betyder stopp. En vit lampa som blinkar betyder att det är okej att passera.


Regler för slussning av fritidsbåtar

Information samt regler för slussning av fritidsbåtar finns spå webbsidan www.sjofartsverket.se/slussningfritidsbatar
 

Information
Broschyr om Mälarprojektet (Sjöfarten i Södertälje kanal och sluss under Mälarprojektet 2016-2019)

Dela artikeln