Start > Farledsprojekt > Malmporten

Intresset är stort för vad som händer i farledsprojekt Malmporten. Därför tänker vi undan för undan publicera valda delar från kommande nyhetsbrev som är under produktion. På så sätt får du snabbare information via fliken Nyheter.

Nyhetsbrevet får du antingen som prenumerant till din personliga mejladress eller också kan du hitta det under fliken Nyhetsbrev. Vill du prenumerera går det bra att skicka ett mejl till lulea@sjofartsverket.se. Prenumerationen är gratis.För att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet krävs det att vi har ett register med e-postadresser. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr

En återblick har gjorts till nyhetsbrevet som belyste förhandlingen vid Mark -och miljödomstolen som hölls i Luleå strax före jul 2016. Rättens domslut överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen.


2020-09-25
En geoteknisk undersökning genomförs i Luleå inför farledsprojekt Malmporten. Mer kunskap om bottenförhållandena leder till bättre kostnadsbild inför kommande undervattenssprängningar och muddring.
Här kan du läsa mer

2020-03-31
Inom ramen för projekt Malmporten planerar Luleå hamn att starta förberedande arbeten 2023 inför muddring. Ett gemensamt projektkontor har öppnats för Luleå hamn, Sjöfartsverket och anlitade konsulter.
Här kan du läsa mer

2019-08-22
Nu på lördag är det andra gången gillt för Stora hamndagen i Luleå. Både Sjöfartsverket, Luleå Hamn, LKAB, SSAB, Kustbevakningen och elitserielaget Luleå Basket finns med.
Här kan du läsa mer

2019-08-19
Tisdagen den 20 augusti döps världens mest moderna bogserbåt i Luleå som har både isbrytande egenskaper och hybriddrift. Med Vilja växlar hamnen upp redan nu för att möta framtida behov i farledsprojektet Malmporten.

Här kan du läsa mer

2018-11-13 Start för isreduceringsprojekt i Luleå hamn

Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Nu startar ett isreduceringsprojekt inom ramen för farledsprojekt Malmporten som i maj fick klartecken av Mark- och miljööverdomstolen.

Här kan du läsa mer

 2018-06-21 Flera Norrlandshamnar har stora visioner

Farledsprojekt Malmporten i Luleå blir sjöfartens spjutspets i norr. Flera Norrlandshamnar längs kusten har också stora visioner och planer för framtiden.

Här kan du läsa mer

2018-06-08 Mindre föreslagna sjöfartsobjekt

Åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor vardera tas inte upp i regeringens transportplan. De finansieras i stället med anslag för så kallade trimmningsåtgärder.

Här kan du läsa mer

 2018-06-04 Historiskt många sjöfartsobjekt i nationella planen

Regeringen fattade på måndagen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2028.
- Aldrig tidigare har så många sjöfartsobjekt ingått till ett värde av sammanlagt cirka 5,1 miljarder kronor, säger Katarina Norén, GD för Sjöfartsverket.

Här kan du läsa mer

2018-05-15 Dom har vunnit laga kraft

Mark- och miljööverdomstolens dom om muddermassornas placering i farledsprojekt Malmporten, Luleå, har vunnit laga kraft. - I och med att domen i Mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft, får vi ramar och förutsättningar för det fortsatta projekteringsarbete, säger Henrik Vuorinen, VD i Luleå hamn.

Här kan du läsa mer

2018-04-17 Stundtals tuffa isförhållanden i Luleå och Skellefteå

Isbrytarsäsongen 2017/2018 kännetecknas av stundtals besvärliga förhållanden till Luleå och Skellefteå. Skellefteå hamn fick stängas kortvarigt vid några tillfällen för assistans på grund av rådande isförhållanden. Det rapporteras från Isbrytarledningen vid Sjöfartsverket i Norrköping.

Här kan du läsa mer

 

2018-04-11Mark- och miljööverdomstolens överprövning kungjord

Domen innebär att muddermassor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn, och att massor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär.

Här kan du läsa mer

2018-02-27 Framtida behov av kraftigare isbrytare

Malmexporten och kolimporten är i centrum för farledsprojekt Malmporten i Luleå. I Luleå hamn har Sveriges isbrytare sin hemmahamn. De klarar av att assistera dagens handelsfartyg, men trenden tyder på att handelsfartygen blir större. Dan Broström leder Projekt Isbrytare 2020.

Här kan du läsa mer

2018-02-27 Redo för iskallt uppdrag

- Idag har företagen inga lager längre. Allting ska komma "just in time". Därför blir isbrytarna en mycket viktig länk för skogs-, stål- och gruvindustrin, säger Karl Herlin, kapten sedan tio år på isbrytaren Atle.

Här kan du läsa mer

2018-02-02 Malmporten i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i tre dagar behandlat frågan om placering av de förorenade massorna vid genomförandet av farledsprojekt Malmporten i Luleå.

Här kan du läsa mer

2017-12-11 LKAB planerar nästa år för ökad utskeppning från Luleå hamn

Ökningen rör sig om ungefär 800 000 ton, från 4- till cirka 5 miljoner ton för 2018. En ökning med cirka 70 000 ton i månaden. Målsättningen är  årlig produktionsökning med 5 procent under 5 år.

Här kan du läsa mer

2017-11-21 Klart för huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen

Hanteringen av de förorenade muddermassorna i projekt Malmporten har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som gett prövningstillstånd. Huvudförhandling äger rum i Luleå den 30-31 januari 2018.

Här kan du läsa mer

2017-11-15 Världsunik bogserbåt beställd

Det spanska varvet Astilleros Gondan kommer att bygga en världsunik bogserbåt till Luleå hamn. Den får hybriddrift och miljöutsläppen minskar med cirka 20 procent vid vanliga uppdrag.

Här kan du läsa mer

2017-10-03 "Historiskt stort utfall av sjöfartsobjekt"

Aldrig tidigare har så många sjöfartsobjekt kommit med i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan. Det säger Marielle Svan, chef för Infrastrukturenheten vid Sjöfartsverket.

Här kan du läsa mer

2017-10-03 "Glädjande att Malmporten i Luleå är med"

-Glädjande att Malmporten är med i Trafikverkets förslag. Det är många som vill vara med och dela på penningkakan, säger Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn AB.

Här kan du läsa mer

2017-03-09 Malmporten - ett av de största farledsprojekten

Inom kort kungörs Mark- och miljödomstolens prövning av Malmporten i Luleå - ett av Sveriges största farledsprojekt. Regeringen tar slutligen ställning till alla infrastrukturprojekt.

Här kan du läsa mer

2016-12-16 Projektet innebär många möjligheter

-Malmporten blir "pulsådern" för infrastruktur i norr både för Norrbotten såväl som för norra Finland, understryker Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande i Luleå samt Birgitta Ahlqvist, ordförande i Luleå Hamn AB.

Här kan du läsa mer

2016-12-16 Kraftigare bogserbåt behövs i Luleå hamn

Större fartyg i Luleå hamn skapar behov av ny och starkare bogserbåt som även uppfyller den senaste tekniska utvecklingen på området: hybriddrift.

Här kan du läsa mer

 

 

 

 

Dela artikeln