Start > Farledsprojekt > Malmporten > Nyheter
Utsikt från fartygsbryggan över lastade containrar

Åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor vardera tas inte upp i regeringens transportplan. De finansieras i stället med anslag för så kallade trimmningsåtgärder.

Följande åtgärder är föreslagna att genomföras under planperioden:

Hargs hamn, Östhammar. Kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i farleden till Hargs hamn.

Karlskrona. Säkerhetshöjande åtgärder för i första hand färjetrafiken som ökar till Polen och Östeuropa som ökar i omfattning och storlek.

Ystad. Åtgärder för ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet.

Landskrona. Kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder.

Strömstad. Säkerhetshöjande åtgärder genom breddning av farleden och översyn av farledsutmärkning.

• Vid sidan av dessa har hamnarna i Umeå, Skellefteå, Sundsvall och Kalmar visat intresse för vidare utredning som kan komma att visa behov av åtgärder i farled och hamn.

Regeringen har även beslutat att Trafikverket bör fortsätta utreda Hjulstabron, passage för större fartyg till Mälarhamnarna.

Dela artikeln