Start > Farledsprojekt > Malmporten > Nyheter


Farleden in till Luleå i dag. Foto: Fredrik Broman.

 -Det är glädjande att Malmporten är med i Trafikverkets förslag. För det är många som vill vara med och dela på penningkakan, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn AB.

Hans bedömning är att Trafikverket tittat på farledsprojektets lönsamhet och dess betydelse ur exportsynpunkt för Sverige som helhet.

Tryggad möjlighet

Projektet i sig innebär en tryggad möjlighet för främst gruvnäringen att gå vidare med planerna på produktionsökning under flera år i följd. Volymmässigt handlar järnmalmsexporten om ökning från 26 miljoner- till 33 miljoner ton på några års sikt.

Gruvnäringen undersöker kontinuerligt möjligheterna och lönsamheten för malmbrytning på djupare nivåer än i dag. Ur den aspekten blir logistikfrågan mycket central innan näringen fattar långsiktiga och stora investeringsbeslut.

 -Därför är det mycket viktigt att transportkapaciteten dessförinnan har säkrats upp från Luleå hamn, bedömer Henrik Vuorinen.

Två sökanden

Mark och miljödomstolen i Umeå gav tidigare klartecken för tillståndsansökan i farledsprojektet. Dels gäller det staten, som genom Sjöfartsverket, vill bredda och fördjupa farleden in till Luleå hamn. Och dels gäller det hamnens ansökan för bygge av ny djuphamn med tre permanenta kajer dimensionerade för 15 meter, som är största djupgående för fartyg i Östersjön.


Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn AB.

Överklagan

Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats av Havs och Vattenmyndigheten till Mark- och miljööverdomstolen. Myndigheten vill pröva om aktuella muddermassor kan placeras på annat håll än vad Sjöfartsverket och Luleå hamn föreslog, nämligen i djuphålor efter Stålverk 80.

 -HaV har inte överklagat projektet i sig men myndigheten vill pröva platsen för massornas placering. Vi avvaktar tillsvidare den fortsatta juridiska processen, summerar Henrik Vuorinen.

Dela artikeln