Start > Farledsprojekt > Malmporten > Nyheter


Anders Björnström, LKAB:s logistikchef och VD för Malmbanan.

LKAB planerar nästa år för ökad utskeppning från Luleå hamn.

Ökningen rör sig om ungefär 800 000 ton, från 4- till cirka 5 miljoner ton för 2018. En ökning med cirka 70,000 ton i månaden. Målsättningen är en årlig produktionsökning med fem procent under lika många år, något som ligger i LKAB:s strategiplan.

– Framförallt under 2019 kan det bli problem att få ut volymerna via Narvik på grund av bristande järnvägskapacitet. Godsfördelningen mellan Narvik -Luleå är 70/30, säger Anders Björnström, LKAB:s logistikchef och VD för LKAB Malmtrafik.

Företagets produktion för i år väntas uppgå till 1,5 miljoner ton mer jämfört med 2016. Sammanlagt rör det sig om 27,5 miljoner ton.

– Malmpriser går väldigt mycket upp och ned men förnärvarande ligger de på en bra nivå, faktiskt lite över våra egna prognoser, fortsätter Björnström.

Kan inte lasta fullt vid kaj

För att klara den ökade utskeppningen från hamnen planerar LKAB för ett- till två oceangående Panamax fartyg i månaden under 2018. I januari är två sådana fartyg bokade, men i februari-mars sker leveransen i stället över Narvik då LKAB har ledig kapacitet där. Sedan är tanken att återgå till utskeppning från Luleå enligt plan.

Men Pananamax fartygen kan inte lasta mer än cirka 50 0000 ton i hamnen eftersom den inte är tillräckligt djup. Möjlighet finns att använda mindre fartyg som lastar i hamnen och sedan går ut för att lasta om, läktra, till Panamaxfartyget för att uppnå full last på cirka 80 000 ton.

Denna problematik är ett av skälen till att Luleå hamn vill bygga en ny djuphamn med tre permanenta kajer om vardera 15 meters djupgående, något som blir aktuellt när farledsprojekt Malmporten blir verklighet.

Den senaste tioårsperioden har LKAB investerat cirka 60 miljarder kronor för att öka den totala kapaciteten.

Dela artikeln