Start > Farledsprojekt > Malmporten > Nyheter


Handslaget som bekräftar kontraktet. Finansdirektör Luis Cotarelo, vid det spanska varvet Astilleros Gondan och Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn AB.

Luleå hamn har beställt en världsunik bogserbåt med isbrytande egenskaper och hybriddrift. Miljöutsläppen minskar med cirka 20 procent vid vanliga uppdrag.

Luleå hamns vd Henrik Vuorinen besökte nyligen det spanska varvet Astilleros Gondan som fick kontraktet i hård konkurrens med 16 övriga varv. Ordern är värd cirka 150 miljoner kronor och leverans väntas våren 2019.

Bogserbåten är anpassad för is och kyla, samt klarar isbrytning av 1 meter tjock is i 3 knops hastighet. Den drivs av hybriddrift, det vill säga diesel i kombination med elektricitet.

En bogserbåts kapacitet mäts i Bollard Pull. En av Luleå hamns andra isbrytare, Viscaria, har en kapacitet på 64 ton. Den nya får en kapacitet på cirka 100 ton. Viktigt i sammanhanget är att minska utsläppen.

Unik i världen

– Vi var inte tvingade enligt några bestämmelser att satsa på hybriddrift. Men vi valde ändå att betala cirka 15 miljoner extra för hybriddriften och sätta miljön i främsta rummet. Vid standarduppdrag kommer den nya bogserbåten att minska utsläppen med ungefär 20 procent i jämförelse med en konventionell bogserbåt av den storleken. I dag finns ingen liknande i hela världen, förklarar Henrik Vuorinen.

– Varvet i Spanien har erfarenhet av att bygga innovativa båtar, bland annat för drift med naturgas. Därför blir den här ordern säkert en fjäder i hatten för varvet.

– Vår personal på bogserbåtarna har också kommit med värdefulla synpunkter som tagits tillvara i sammanhanget.

Framtida behov av ökad bogserkapacitet

Affären görs utifrån behovet av större bogserkapacitet när hamnen och farleden muddras till ett djup av 15 meter i farledsprojekt Malmporten som Luleå hamn planerar genomföra i samarbete med staten, genom Sjöfartsverket. Projektet är nu föremål för en juridisk process i Mark- och miljööverdomstolen i slutet av januari 2018 när det gäller hanteringen av de förorenade massorna.

I projektet har Luleå hamn ansökt om att bygga upp till tre djupkajer och kunna ta emot större mängder gods. Det innebär att fartyg kan tas emot på drygt 300 meters längd med 160 000- till 200 000 tons lastkapacitet, att jämföras med dagens 55 000 ton. Höjd säkerhet med ytterligare farledsmarkeringar innebär att fartygen kan gå ut och in i hamnen dygnet runt. Vintertid är detta i dag bara möjligt ungefär fem- sex timmar per dag. Luleå hamn är för övrigt prioriterad av EU som mycket betydelsefull för malmproduktionen.

I år kommer Luleå hamn att vid behov hyra in bogserbåtskapacitet från Finland.


Så här kommer den nya bogserbåten att se ut. Illustration:Robert Allan LPD, Vancouver, Kanada.

Dela artikeln