Start > Farledsprojekt > Strömstad - grundet Bu...

2020-06-22
Vid grundet Bulthålan, Kosterfjorden-Strömstad, planeras för breddning av farleden liksom bygge av nya fyrar i säkerhetshöjande syfte.Tillståndsansökan har skickats in till Mark- och miljödomstolen, Vänersborg.
Läs mer

Dela artikeln