Start > Farledsprojekt > Ystad hamn och farled

2020-05-07
Sjöfartsverket har lämnat in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Ansökan gäller muddring av farleden in till Ystad samt hantering av muddermassor.
Läs mer

2020-02-27
Inom en snar framtid väntas handlingar lämnas in till Mark- och miljödomstolen som gäller muddring och dumpningsarbeten i Ystad farled.
Läs mer

2019-12-03
I början av nästa år kan förhoppningsvis tillståndsansökan för Ystad farled lämnas in till Mark -och miljödomstolen. Det berättar Petter Löfgren, ny projektledare för Ystad, som tar över efter Johan Wahlström som gått vidare till annan tjänst.
Läs mer

2019-10-15
Satsningen i Ystad hamn, liksom kommande arbeten i farleden in till hamnen, får ett extra tillskott med sammanlagt 12 miljoner kronor av EU.
- Ett erkännande av Sveriges satsning på sjöfart, säger Petter Löfgren, projektledare farledsutredning, Sjöfartsverket.
Läs mer

2019-05-02
Ystad hamn förbereder för att möta framtida miljö- och kapacitetsbehov medan Sjöfartsverket muddrar farleden in till hamnen och bidrar med sjösäkerhetshöjande åtgärder.I dag tar infrastrukturminister Tomas Eneroth första spadtaget för expansionen av hamnen. 
Läs mer

 

 

 

 

Dela artikeln