Start > Farledsprojekt > Ystad hamn och farled

2019-05-02

Ystad hamn förbereder för att möta framtida miljö- och kapacitetsbehov medan Sjöfartsverket muddrar farleden in till hamnen och bidrar med sjösäkerhetshöjande åtgärder.I dag tar infrastrukturminister Tomas Eneroth första spadtaget för expansionen av hamnen. 

Läs mer

Dela artikeln